børnemassage læsevanskeligheder læsning ordblind robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst ro

Trivsel og ro på nervesystemet er ikke nødvendigvis en selvfølge. Det er ikke kun lutter lagkage at tage aktivt del i det moderne stræberiske præstationssamfund, hvor vi forventes at være online nonstop – gerne flere steder på én gang.

Hvis ikke vi som børn har lært, at det er okay ikke altid at være den bedste, og at det er okay at sige ”nej!” og ”pyt!”, så ligger stressen potentielt og venter på os.

Når vi belaster nervesystemet pga. stress, hidser vi os op, og dømmekraften svigter. Vi kan opleve symptomer lige fra hovedpine, dårligt humør, ondt i maven, hjertebanken, koncentrationsbesvær og isolation fra fællesskaber til depression og mere kroniske sygdomme som fx leddegigt – alt efter hvilken stressfase vi rammer.

Der findes flere veje til ro på nervesystemet – alt efter hvad der stresser krop og psyke, og den klassiske vej vil være via en psykolog, men når samtaler ikke er nok, giver det god mening at gå andre veje. Her kan fx mindfulness-øvelser, berøringsterapi, auriculaakupunktur, indblik i kostens betydning samt en analyse af vitamin- og mineralmangel og deraf mangelsymptomer være gode ideer for mennesker i alle aldre. Vidste du fx, at magnesiummangel kan forårsage rysten, kramper og mentale forstyrrelser som fx angst, stress og depression? At mangel på C-vitamin kan føre til skørbug, træthed, hyppige forkølelser, muskel- og knoglesmerter, åndedrætsbesvær, depression m.m., alt imens at stress og et deraf belastet nervesystem ofte er årsag til, at vi opbruger vores reserver af hhv. magnesium og C-vitamin – tankevækkende, ikke sandt?

 

robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Mindfulness

I en hverdag med fuld knald på kan det være svært at finde ro og overblik. Mindfulness kan styrke dit barns kreativitet og robusthed – og vi forældre tager heller ikke skade af at være bevidst til stede – alene og sammen med Rollingerne ❤

Et stadigt stigende antal børn og unge lider af angst og stresssymptomer, og antallet af psykisk sårbare unge, som ikke er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse, er steget markant de sidste par år.

Af og til er hjernens automatik ikke tilstrækkelig – her kan mindfulness være til gavn. Via mindfulness sker der positive forandringer i hjernen. I mindfulness arbejder man med at fokusere sin opmærksomhed, derudover opøver man sin kropsbevidsthed – begge dele har en fordelagtig effekt på indlæring og trivsel.

Mindfulness er effektiv i forhold til bl.a. stressrelaterede symptomer som fx hovedpine og mavepine samt angst, fobier, sorg, afhængighed etc., og meditation kan dæmpe stressrelaterede symptomer allerede efter fem dage. 

robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Kostsamtaler

Du bliver, hvad du spiser!

Det er ikke uden betydning, hvad vi spiser, hvis vi ønsker at have det godt - det gælder alle mennesker. Når blodsukkeret falder pludseligt, falder energiniveauet tilsvarende. Det er tankevækkende, hvor mange af de depressive unge mennesker, jeg har undervist, der levede af junk. Jeg er slet ikke i tvivl om, at depressionen kom som følge af papmad - og ikke (nødvendigvis) den anden vej rundt, omend det naturligvis giver mening, at man lever af færdigretter, hvis overskuddet er lig nul. Du bliver med andre ord, hvad du spiser.

 

 

 

 

 

 

robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Lær at give dit barn børnemassage

Flere og flere børn døjer med ”ondt i kroppen” fx mave- og hovedpine. Børn lider i dag af en række sygdomme, der i sidste instans har stress som årsag, og hvis ikke vi som voksne tager disse symptomer alvorligt, vil antallet af børn med diagnoser måske fortsætte med at stige.

Samfundsændringer, der har ført til større personlig selvstændighed og færre fælles hverdagsaktiviteter, udgør en direkte sundhedsfare, fordi vi ikke bliver rørt ved i så høj grad som tidligere. Når jeg efterlyser mere ”berøring”, så er det naturligvis underforstået, at der er tale om berøring, der overholder enhver form for etik og moral, så ingen føler sig forulempet. Forskningen har vist, at vores evne til koncentration og indlæring forbedres af nærhed og ro via berøring - stressede børn har ganske enkelt vanskeligere ved at lære end børn, der er rolige og afspændte.

© RobusteRollinger.dk | kontakt@robusterollinger.dk | CVR 36865873