Persondatapolitik for RobusteRollinger.dk

GENERELT
Her kan du læse, hvordan RobusteRollinger.dk – herunder ”os”, ”vores” & ”vi” – indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med køb hos RobusteRollinger.dk eller en henvendelse vedr. vores produkter, eller som vi indsamler via RobusteRollinger.dk’s hjemmeside: www.RobusteRollinger.dk.

RobusteRollinger.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til RobusteRollinger.dk kan ske via kontaktoplysningerne anført under ”KONTAKT”.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI TIL HVILKE FORMÅL SAMT RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger, som du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret på, leveringsønsker samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestillingen er foretaget, hvis bestillingen sker på www.RobusteRollinger.dk.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og derudover opfylde vores aftale med dig - herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for - om nødvendigt - at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på www.RobusteRollinger.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi personlige oplysninger (navn, e-mailadresse og geografisk placering).

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig samt informere om særlige events i dit område.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, DAO eller anden transportør, der forestår leveringen af købte varer til dig.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi benytter eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af RobusteRollinger.dk’s udsendelse af nyhedsbreve og/eller målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og er under vores instruks - og de behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt striks fortrolighed om disse.

 

DINE RETTIGHEDER

Indsigtsretten

  • Du er til enhver tid berettiget til at anmode om oplysning om hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.
  • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@robusterollinger.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

  • Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til skriftligt at rette henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til sletning

  • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til indsigelse

  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring - herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies.

Retten til at tilbagekalde samtykke

  • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger - herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

 

SLETNING AF PERSONDATA

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på www.RobusteRollinger.dk vil som udgangspunkt minimum blive opbevaret i 5 år efter dit køb jfr. regnskabsloven. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage - medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 

SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

RobusteRollinger.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via RobusteRollinger.dk.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder nævnt ovenfor, kan du kontakte:
 

Mobil: 22 52 80 53
E-mail: kontakt@robusterollinger.dk

 

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil der foreligge information om dette på www.RobusteRollinger.dk.

 

VERSIONER

Version 1 af RobusteRollinger.dk’s persondatapolitik dateret den 29. marts 2019.