PAS-test

- alle mennesker har ret til en god skolegang, og (næsten) alle mennesker har et læringspotentiale!

Jeg har qva min specialpædagogiske indgangsvinkel muligheden for at kigge bag uhensigtsmæssig adfærd, og jeg kan bl.a. via PAS-testen spotte de "gode grunde" til, at det der med skole og job volder problemer for nogle mennesker - bl.a. gruppen af aktivitetsparate unge under 30 år samt børn og unge, som "ikke passer ind" i den traditionelle undervisning.

PAS-testen er et analysesystem, der fokuserer på komptencer og potentialer fremfor vanskeligheder. Testresultaterne baserer sig på samarbejdet mellem testeren og den testede. Den skal ikke sidestilles med en almindelig psykologtest eller en traditionel intelligensprøve. I teorien bag PAS indgår neuropsykologi og de efterfølgende anbefalinger er med afsæt i den neuropædagogiske tilgang.

Selve testen er dybdegående og varer 3-4 timer med pauser efter behov. 

Afklaring består af mange småopgaver, der varierer i sværhedsgrad og tilpasses testpersonens behov og forudsætninger. Jeg tester både børn, unge og voksne.

Inden for de enkelte kompetencer afdækkes bl.a.  opmærksomhed, koncentration og arbejdstempo, analyse af velkendte og nye informationer, dannelse af ny hukommelse samt kort- og langtidshukommelse m.m.

Ud fra ovenstående tegner der sig et billede af testpersonens stærke og svage sider, arbejdsstrategi samt udviklingspotentiale. 

Der skrives en samlet rapport, der indeholder:

  • Resultaterne af de forskellige afklaringsområder 
  • Opstilling af pædagogiske og didaktiske anvisninger og/eller anbefalinger lige til at tage i brug i skolen, børnehaven eller for den sags skyld derhjemme.

PAS-testen er som ved alle tests til en vis grad situationsbestemt, og den tegner på mange måder et “øjebliksbillede”. Kompetencer er ikke en statisk størrelse, men udvides eller indsnævres livet igennem. Tag derfor, som ved alle tests, de nødvendige forbehold og lad de hypoteser og anvisninger, der her fremkommer, stå deres prøve i virkelighedens verden. Hertil skal dog føjes, at jeg endnu har til gode at opleve mismatch imellem testresultater og den efterfølgende intervention, og jeg nyder at opleve glæden hos testpersonen og lettelsens suk hos de pårørende, når jeg efter databearbejdningen overleverer testresultaterne - fordi testerpersonerne pludselig oplever at føle sig set, hørt og forstået

 

© Send mig en mail på kontakt@robusterollinger.dk, så vi kan aftale pris, dato m.m.

 

PS Hvis du har behov for at søge om tilskud, vil jeg anbefale dig at kontakte din hjemkommune – brug evt. følgende links som inspiration: