SKOLEGLÆDE - optimér dit barns læringspotentiale

Tænk engang, hvis man ved hjælp af nogle enkle teknikker og med en fagligt velfunderet pædagogisk-didaktisk vurdering i hånden kan optimere sit barns muligheder på skolebænken - ja, i livet i det hele taget. 

Det er faktisk muligt, og jeg oplever et personligt behov for at formidle min viden videre til gavn for alle - forældre såvel som lærere og andre, der måtte have interesse i børns læringspotentiale og skoleglæde.

 

skolevægring skole angst fravær skoletrivsel trivsel skole

Skolevægring

Skoleglæde er ikke en selvfølge. Antallet af børn og unge, som udvikler decideret skolevægring er stigende, men det er muligt at genfinde lysten og glæden ved at gå i skole. 

Jeg har tolv års dokumenteret faglig erfaring i arbejdet med børn og unge med skolevægring - dog er antallet af henvendelser pga. skolevægring steget markant indenfor de sidste seks år. Der kan være mange forklaringer på, hvorfor børn og unge udvikler skolevægring, men vigtigst af alt er, at det er muligt at få børnene og de unge mennesker tilbage i skole med den rette hjælp. 

 

 

naturterapi natur terapi

Naturterapi (på videnskabeligt grundlag)

Hvis vi skal genfinde os selv - og vores eget indre (lege)barn har naturen meget at byde på.

Vores hjerner er slet ikke udviklede til at kunne rumme så mange informationer, som vi udsætter den for hver eneste dag - i skolen, på jobbet og hjemme i sofaen med smartphonen ved hånden. Indimellem har vi brug for bare at give slip, så tankerne kan vandre og følelserne få luft - så vi kan genfinde fokus. 

 

 

pårørende børn forældre mor far

Pårørendeforløb

"At være pårørende til et barn, som ikke trives, er som at have et fuldsarbejde - når man har fri!". 

Det påvirker mig, når jeg den ene gang efter den anden ser, hvor lidt der bliver taget hånd om de pårørende, når børn i grundskolen fx udvikler skolevægring, men ikke nødvendigvis har en diagnose. Når børnene eller de unge får deres diagnose, oplever de fleste (forhåbentlig), at der tilbydes støtte til barnet eller den unge, men de pårørende får sjældent den hjælp, de (og deres børn) har brug for.

Det er først, når hjemmet får den rette hjælp, at vi for alvor mærker højnet trivsel hos børnene og de unge.

Hvis du, eller een du kender, er pårørende, men ikke får hjælp, så send mig en mail. 

 

stress skolelærer lærer skole socialrådgiver pædagog leder voksen fagperson

Stressforløb - arbejds- & livsglæde

Hvis du er stressbelastet og står med ansvaret for dine egne eller andres børn, så er tiden måske inde til at finde ro - stress smitter! 

Jeg er slet ikke i tvivl om, at megen af den stress, vi i disse dage oplever hos børn i grundskolen, kan spores hos de voksne (pædagoger, lærere, forældre m.fl.) omkring børnene. Man glemmer ofte det faktum, at stress smitter, og hvis vi vil stress til livs i øjenhøjde, bliver vi nødt til at kigge indad og tage os selv og vores eget stressniveau alvorligt.

Jeg har tolv års dokumenteret faglig erfaring i arbejdet med stresshåndtering hos børn, unge og voksne - og med een selvoplevet og voldsom stressbelastning for fem år siden in mente ved jeg præcis, hvordan det føles, og hvad der kan hjælpe dig tilbage til dig selv.

læsevanskeligheder læsning ordblind robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Læsedoktor - når bogstaverne driller

Der er stadig problemer med at få skolebørnene til at læse "godt nok", derfor vil jeg gerne hjælpe.

Læsevanskeligheder er ofte et gennemgående problem, når vi modtager de unge mennesker i den kompenserende specialundervisning for unge og voksne, og alt for ofte kunne disse læsevanskeligheder have været spottet langt tidligere i livet - og måske på denne baggrund kunne vi have undgået en smule af det ekstemt lave selvværd, der dagligt præger de unge mennesker, som forlader grundskolen uden at kunne "læse ordentligt" (cirka 17 procent) - mig bekendt har det tal været uændret de sidste mange år.

 

robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Drop eksamensangsten!

Flere og flere børn og unge får i dag præstationsfremmende midler, fordi de har svært ved at tackle nervøsitet og derfor over tid kan udvikle regulær angst.

Før vi ser os om, står eksamen for døren, og de unge menneskers præstation vil få betydning for deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet – dels i forhold til deres præstation, men også i forhold til deres fremtidige mod på at gå til eksamen.

Tænk engang, hvis jeg kan hjælpe dit barn til at håndtere (eksamens)pres – en lærdom dit barn kan tage med sig resten af livet.

 

børnemassage robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Specialpædagogisk Børnemassage

Mange danske skolebørn har svært ved at sidde stille og tage imod en kollektiv besked - det behøver ikke at handle om dårlig opdragelse, men derimod om understimulering af bl.a. taktilsansen.

Vores evne til koncentration og indlæring forbedres af nærhed og ro. Stressede børn har ganske enkelt vanskeligere ved at lære end børn, der er rolige og afspændte. Berøring er bidende nødvendig – for såvel barnets trivsel som barnets indlæringsevne og skoleparathed.

Ti minutters massage hver dag giver fx roligere, mindre aggressive og mere sociale børn, og jeg vil meget gerne være hende, der understøtter rollingernes trivsel.

 

robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Sid stille - for en stund

Der kræver sin dreng eller pige at passe ind på skolebænken, da man også skal kunne sidde stille og tage imod en kollektiv besked, imens man er stille.

Der findes forskellige teknikker til at få ro på stolene - i hvertfald for en stund, og vi må ikke underkende vigtigheden af også at kunne høre efter og gøre, hvad man får besked på i en skolesammenhæng - hvis ikke rollingerne også lærer, hvad det vil sige at være læringsparat, så kan vi ikke forvente, at de bliver studieparate, når de på et tidspunkt forlader grundskolen.

Send mig en mail og sammen finder vi den rette løsning til lige netop jeres behov.

 

© RobusteRollinger.dk | kontakt@robusterollinger.dk | CVR 36865873