Hvem er jeg?

naturterapi natur terapi skolevægring angst stress skole skolelærer lærer socialrådgiver leder skoleleder fagfolk massage børnemassage specialpædagogisk specialpædagogisk børnemassage coach mentor forløb pårørende læsning læsevanskeligheder ordblind skoletrivsel trivsel skole #skolevægring #naturterapi #bæredygtighed #skoletrivsel #læring

Baggrund

Mit navn er Lise, og jeg er opvokset i en familie, der alle dage har vægtet den naturlige tilgang til sundhed og sygdom højt - jeg var ikke gammel, da jeg lærte at meditere, hovedpinepiller fandtes ikke i husapoteket, og hvis maven drillede, fik vi hjemmelavet rosmarin-te.

Jeg er uddannet speciallærer med psykologisk & specialterapeutisk efteruddannelse og har i adskillige år undervist og lavet læringsparathedsvurderinger på unge og voksne mennesker med mangeartede udfordringer som fx autisme, aspergers, adhd, add, hjerneskader (medfødte såvel som erhvervede) samt sindslidelser lige fra de lette angst, stress og depression til de tungere psykiatriske diagnoser som skizofreni, borderline etc. Herudover er jeg mor til to skønne, men meget forskellige rollinger, hvorfor jeg efterhånden har oparbejdet en solid viden i forhold til sund børneopdragelse, der tager højde for hjernens udvikling, og som forholder sig til det omkringliggende samfunds krav og forventninger.

naturterapi natur terapi skolevægring angst stress skole skolelærer lærer socialrådgiver leder skoleleder fagfolk massage børnemassage specialpædagogisk specialpædagogisk børnemassage coach mentor forløb pårørende læsning læsevanskeligheder ordblind skoletrivsel trivsel skole #skolevægring #naturterapi #bæredygtighed #skoletrivsel #læring

Det er lettere at forme stærke børn

end det er at genopbygge ødelagte voksne...

 

D R I V K R A F T E N

Mennesker i vanskeligheder

Jeg har igennem mange år arbejdet med mennesker i vanskeligheder - jeg gør det fortsat, og jeg er vældig stolt af at være en del af det fællesskab, der tager hånd om de unge og voksne, som af forskellige årsager har svært ved at leve et helt almindeligt liv - endnu.

Fordi jeg dagligt bliver konfronteret med mennesker - unge såvel som voksne, der sagtens kunne have haft en mere hensigtsmæssig opvækst, og fordi jeg selv er mor, har jeg et personligt behov for at bidrage til mere trivsel i børnehøjde ud fra livsfilosofien: "Den, som har evnerne, har også forpligtelsen!" - jeg kan slet ikke lade være med at hjælpe, der hvor der hjælpes kan - og jeg har ikke samvittighed til at lade være!

Nærvær

Tid og ro til nærvær - alene og sammen med mine to skønne rollinger og deres Farmand - er en meget central værdi for mig, og derfor har jeg i flere år været optaget af, hvordan man selv kan skabe rammerne for det nærvær, der er så afgørende for, at vores børn får den bedst mulige start på livet.

Voksenansvar

Vi voksne har ansvaret for, at vores børn lærer at navigere i det samfund, vi som forældre har valgt at få børn i.

Jeg mener ikke udelukkende, ansvaret kan lægges på forældrenes skuldre, da faktum er, at vores børn i gennemsnit bruger mange timer i institution om ugen - ja, man glemmer ofte at medregne transporttiden frem og tilbage fra jobbet, hvor vores børn også er sammen med andre voksne. 

I min optik må alle vi voksne omkring vores børn være os bevidste, hvor afgørende vores evne til at mentalisere, være nærværende, skabe ro, glæde, løse konflikter og meget andet er for vores børns trivsel, hvorfor det piner mig, at der fortsat justeres på normeringer, så de stakkels pædagoger skal løbe stærkere, lærerne brænder ud pga. manglende fleksibilitet, og forældrene afleverer deres børn trods hovedpine, feber og matte blikke af ren og skær angst for at miste jobbet.

At føle sig efterladt

Når jeg tænker på alle de situationer, vores børn i løbet af en ganske almindelig dag potentielt kan opnå følelsen af at være blevet efterladt, får jeg helt ondt i maven. Jeg er med på, hvad mine børns far mener, når han siger: "Børn skal ses og høres - men det skal de voksne også", og jeg er meget optaget af, at mine egne børn lærer at finde på lege uden voksenstyring, at tiden i hjemmet er et åndehul, hvor man  også tager del i de huslige pligter med blik for barnets udviklingstrin m.m. Jeg mener faktisk, min vigtigste opgave som mor er at lære mine børn at håndtere sig selv, når tingene omkring dem ikke er helt, som de havde ønsket det. Selvberoligelse - at kunne få ro på sig selv, når ked af det heden, uroen osv. melder deres ankomst - og det gør den mange gange i løbet af en dag. Men hvordan kan jeg støtte mine børn i at finde ro i uro, så følelsen af at være blevet efterladt ikke bliver hængende, hvis jeg ikke er der, fordi jeg skal passe mit arbejde, og hvis de fantastisk dygtige pædagoger og lærere heller ikke er der, fordi de også har travlt med at passe deres arbejde? 

Virkeligheden kalder på robusthed - om vi kan lide det eller ej

Min motivation for at starte RobusteRollinger.dk er, at stadigt flere børn og unge er berørte af stress, og antallet af psykisk sårbare unge stiger - begge dele i en tid, hvor effektiviseringer på arbejdsmarkedet stiller større og større krav til de voksne.

Virkeligheden i dag kalder på robusthed og modet til at mærke efter og sige til og fra. Jeg er optaget af, hvordan vi som de ansvarsbevidste voksne bedst muligt sikrer, at vores rollinger er i stand til at begå sig alene og sammen med andre - nu og senere i livet. 

 

...jeg var ikke gammel, da jeg lærte at meditere, hovedpinepiller fandtes ikke i husapoteket, og hvis maven drillede, fik vi hjemmelavet rosmarin-te...

...hvordan man selv kan skabe rammerne for det nærvær, som er så afgørende for, at vores børn får den bedst mulige start på livet...

© RobusteRollinger.dk | kontakt@robusterollinger.dk | CVR 36865873