Forlaget G R O

adhd mindfulness æstetisk dannelse billedkunst design

Om Forlaget GRO

Forlaget GRO er en underafdeling til virksomheden RobusteRollinger.dk.

Forlaget GRO så første gang sit lys, da jeg udgav bogen ”Mulighedernes begrænsning”, hvor jeg plæderer for æstetisk dannelse frem for mekanisk tænkning - i en samtid hvor alting forandrer sig.

 

Forlaget GROs hovedformål

Hovedformålet med Forlaget GRO er at sikre læserne adgang til viden, som på forskellig vis har små menneskers livsfundament i fokus, hvorfor forlaget fortsat hører ind under konsulentvirksomheden RobusteRollinger.dk.

mindfulness add adhd bevidst nærvær opmærksomhed pårørende meditation bevægelse

Bevæg dig til mere nærvær og mindre tankemylder!

"Øvelserne kurerer ingenting, men gennem opmærksomhed lærer børn, unge og voksne at håndtere mange af de problemer og udfordringer, som de bliver konfronteret med såsom uro i hovedet, trangen til at bevæge sig eller straks at følge enhver indskydelse." Uddrag fra bogen

søvn kolik baby babygråd feberkramper nyfødt

Søvn - en hidtil overset faktor!

Den bettes søvn er altafgørende for barnets fysiske og psykiske udvikling, og det giver derfor MENING at afsøge metoder, der gør nætterne mere rolige.

læringsstile fab lab billedkunst æstetisk dannelse

Mulighedernes begræsning

Vi moderne mennesker udvikler os ensidigt, fordi vi lægger så stor vægt på den logiske, rationelle og analytiske side af os selv, mens sanseligheden får lov til at lide en kummerlig tilværelse. Den, som følger sikkerhedens vej, vil hverken opleve særlige dybder eller højder, men livet bliver til gengæld livløst og følelsesfladt. Vi må have mod til at engagere os i livet, sådan at det ikke bliver verden, der bevæger sig som en film foran vore øjne, men os der er aktører.