TRIVSEL - LÆRING - DANNELSE - FOREBYGGELSE - RETTIGHEDER

Endelig er de offentlige instanser begyndt at handle på de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som mange af os i voksenspecialundervisningen har råbt højt om i mange år.

Som underviser for psykisk sårbare børn, unge og voksne bruger jeg en stor del af min tid på at rette op på svigt fra de voksne omkring de unge mennesker, og det svigt, oplever jeg, peger i stadigt stigende grad mere og mere i retning af svigt fra det offentlige rum og ikke nødvendigvis forældre og pårørende.

Hovedløse normeringer, vanvittige klassekvotienter, ekstreme ventelister samt misforståede pædagogiske tiltag, hvor de unge har følt sig ”parkerede” i en arbejdsstation væk fra fællesskabet, fordi ”det gør man ved børn med adhd eller autisme”, alt for store krav til forestillingsevnen og beslutningskompetencen hos børn, som endnu ikke er diagnosticerede autister m.m.

Min erfaring siger mig, at systemerne efterhånden er så pressede, at børn, unge og voksne i dag skal have en diagnose for overhovedet at blive taget i betragtning til at få den støtte, guidning og hjælp, som de og deres voksne (forældre, pædagoger, lærere m.fl.) har brug for. Det er min klare opfattelse, at der i dag ikke er ressourcerne til at yde den hjælp, der skal til – selvom man ikke har en diagnose. Systemet er slet ikke gearet til, at der faktisk findes børn og unge, der trods manglende diagnose er overladt HELT til sig selv – hvilket i yderste konsekvens kan resultere i en diagnose, hvis ikke vi i det offentlige rum griber bolden og handler i tide!

Trivselsfremmende indsatser i børnehøjde skal der til – også i skoletiden, da trivsel og (sund) indlæring går hånd i hånd.

        Jeg vil gerne være med i legen ❤️

       Kærlig hilsen Lise    

 
børnemassage læsevanskeligheder læsning ordblind læringspotentiale robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Velkommen til RobusteRollinger.dk

Børne- & Familieliv - på godt og ondt ❤️

Bevæg dig til mere nærvær og mindre tankemylder!

"Øvelserne kurerer ingenting, men gennem opmærksomhed lærer børn, unge og voksne at håndtere mange af de problemer og udfordringer, som de bliver konfronteret med såsom uro i hovedet, trangen til at bevæge sig eller straks at følge enhver indskydelse." Uddrag fra bogen

Søvn - en hidtil overset faktor!

Den bettes søvn er altafgørende for barnets fysiske og psykiske udvikling, og det giver derfor MENING at afsøge metoder, der gør nætterne mere rolige.

”NATTERO” er tænkt som mit bidrag til, at du i det omfang, det er muligt, undgårsøvnløse nætter, så du derved opnår mere mentalt overskud til at tage vare på det fantastiske lille væsen, du har været med til at skabe.

Læringsstile, billedkunst, dannelse, æstetiske læreprocesser, mesterlære, effekt

Mulighedernes begrænsning

Vi moderne mennesker udvikler os ensidigt, fordi vi lægger så stor vægt på den logiske, rationelle og analytiske side af os selv, mens sanseligheden får lov til at lide en kummerlig tilværelse. Den, som følger sikkerhedens vej, vil hverken opleve særlige dybder eller højder, men livet bliver til gengæld livløst og følelsesfladt. Vi må have mod til at engagere os i livet, sådan at det ikke bliver verden, der bevæger sig som en film foran vore øjne, men os der er aktører. 

læsevanskeligheder læsning ordblind robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

BUTIK

Stort set alt det, jeg har at tilbyde, har en stressreducerende effekt - for alle aldre, men mit primære fokus er på børneområdet, da jeg brænder for forebyggende indsatser, fordi jeg dagligt bliver mindet om, at de batter.

læsevanskeligheder læsning ordblind robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst

Tankestreger

Det er vigtigt for mig med rum for refleksionen. Her kan du gå på opdagelse i de tanker, jeg gør mig - og hvis du er heldig, kan du måske ligefrem blive inspireret til nye perspektiver på børn, ro, nærvær, samfundet etc.

læsevanskeligheder læsning ordblind robuste børn robust børneliv familieliv hjerterum læring nervesystem stress mindfulness kost akupunktur massage specialpædagogisk massage børnemassage eksamensangst angst kontakt

Kontakt

Fang mig på mailen - og skulle du have svært ved at formulere dig på skrift, så fat mod - jeg dømmer ikke mennesker på deres skriftlige kompetencer - lad ikke stavefejl bremse dig i dit barns trivsel.

Gå på opdagelse i mine tankestreger, bliv klogere på nervesystemet & læring

og send mig en mail, hvis du bliver grebet ❤️

 

© RobusteRollinger.dk | kontakt@robusterollinger.dk | CVR 36865873